Kontakt

Dr Piotr Burgoński

Instytut Politologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 226

01-938 Warszawa

e-mail: burgonski@onet.eu