Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne procesy kulturowe w Europie
 • System instytucjonalny UE
 • System polityczny UE
 • Proces decyzyjny w UE
 • Współczesne systemy polityczne
 • Wstęp do metod badań politologicznych
 • Patriotyzm w UE
 • Polityki UE w obszarze społeczno-kulturowym
 • Debata publiczna
 • Korupcja w życiu publicznym
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • seminarium licencjackie