Projekty badawcze

2016-17 – Analiza dyskursu w studiach europejskich, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, zespół: dr Piotr Burgoński (kierownik), dr Michał Gierycz, dr Monika Brzezińska.

2015-16 – Regulacje antydyskryminacyjne a prawa wolnościowe, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Piotr Burgoński.

2014-2016 – Zmagania o pojednanie. Wzajemne oddziaływania religii i polityki w relacjach polsko-niemieckich w latach 1945-2010; projekt Instytutu Politologii UKSW i Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Moguncja, RFN), uzyskał finansowanie w ramach ósmego ogólnego konkursu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (projekt nr 2014-11), kierownik projektu: prof. dr hab. Irene Dingel; członkowie zespołu z ramienia Instytutu Politologii UKSW: dr hab. Sławomir Sowiński i dr Piotr Burgoński.

2013-2014 – Profesor i polityka, projekt badawczy finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, kierownik projektu: dr hab. S. Sowiński, członek zespołu: dr Piotr Burgoński

2013 – Polska i Niemcy wobec kwestii migracyjnych w kontekście kryzysu i rewizji systemu Schengen, projekt badawczy finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, kierownik projektu: dr M. Trojanowska-Strzęboszewska, członek zespołu: dr Piotr Burgoński

2012-2013 – Obecność Kościoła katolickiego w sferze publicznej demokratycznego państwa prawa. Przykład współczesnej Polski, projekt badawczy finansowany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, kierownik projektu: dr hab. S. Sowiński, członek zespołu: dr Piotr Burgoński