Biogram

Dr Piotr Burgoński – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Studiów Europejskich, który funkcjonuje w ramach Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich IP UKSW. Pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Politologii UKSW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej.

Zajmuje się problematyką europejską, a w szczególności europejską polityką równościową i antydyskryminacyjną. Bada wymiar ideowy tej polityki oraz proces jej formułowania. Drugim obszarem jego zainteresowań badawczych są relacje religii i polityki

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (wiceprezes Oddziału Warszawskiego) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7526-6175